• Дестилатор

  Дестилаторите за етерични масла са апарати с периодично действие, които работят при атмосферно налягане. В този вид апарати се провежда т.нар. проста дестилация – масообменен процес, при който чрез еднократно изпарение от различни суровини (течни или твърди) се осъществява извличането на определени компоненти. Експлоатацията им се състои в поддържането на постоянна скорост на дестилация. Дестилаторът представлява цилиндричен съд с подвижен капак и неподвижно дъно. Капакът на дестилатора е с конична форма и цилиндрична част.Дъното на дестилатора също е конично,стационарно закрепено към цилиндричния корпус на дестилатора. От обема и броя на дестилаторите зависят обемите и капацитетите на останалите съоръжения в дестилерията.


  Основна окомплектовка:

  • Люк на капака за зареждане на суровини
  • Вход вода/ашлама до холендър
  • Опори за скара за тревни култури
  • Скара за тревни култури, комплект с вериги и шегели
  • Вход директна пара с барбутьор
  • Вход индиректна пара със серпентина
  • Кондензен възел
  • Тотален изход с шибърен кран
  • Изолация с каменна вата и нитована неръждаема обшивка
  • В зависимост от мястото за позициониране може да бъде както на тръбни крака, така и на монтажни опори(за монтаж върху стоманобетонни конструкции).

  Основни обеми:

  1. ДЕСТИЛАЦИОНЕН АПАРАТ DU-5.5
  Vгеом=6.3m3
  Vраб.парна дест.=5.5m3
  Vраб.водно-парна дест.=3.1m3
  D=1900mm Dins=2080mm

  2. ДЕСТИЛАЦИОНЕН АПАРАТ DU-3
  Vгеом=3.4m3
  Vраб.парна дест.=3m3
  Vраб.водно-парна дест.=1.7m3
  D=1610mm Dins=1790mm

  3. ДЕСТИЛАЦИОНЕН АПАРАТ DU-1.5
  Vгеом=1.7m3
  Vраб.парна дест.=1.5m3
  Vраб.водно-парна дест.=0.8m3
  D=1250mm Dins=1430mm

 • Кожухотръбен топлообменник

  Кожухотръбния топлообменник е топлообменен апарат от типа „повърхностни”, в които пространството е разделено на тръбно и междутръбно, а топлообменът се осъществява посредством стена и се подчинява на основните закони на топлопренасяне.
  Експлоатацията на топлообменниците се заключава в поддържане на необходимата температура на потока, който е технологичен продукт. Това се осъществява чрез дебитите на топлоносителите.
  В зависимост от обема на Дестилатора, дебита и температурата на топлоносителя се определя и топлообменната повърхност на всеки топлообменник.


  Основна окомплектовка:

  • Горна камера с вход за охлаждания топлоносител
  • Тръбен сноп с тръбно и междутръбно пространство
  • Долна камера с изход за охлаждания топлоносител
  • Вход за охлаждащия топлоносител
  • Изход за охлаждащия топлоносител
  В зависимост от мястото за позициониране може да бъде както на тръбни крака, така и на монтажни опори(за монтаж върху стоманобетонни конструкции).

  Основни топлообменни повърхности, изчислявани при температура на входа на охлаждащия топлоносител 14ºС, дебит Q=6m³/h и температура на изхода на охлаждания топлоносител 30ºС:

  Основни типове:

  1. КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК HE TShdc-21 ЗА ДЕСТИЛАЦИОНЕН АПАРАТ DU-5.5
  F=21m²
  D=640mm

  2. КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК HE TShdc-11 ЗА ДЕСТИЛАЦИОНЕН АПАРАТ DU-3
  F=11m²
  D=640mm

  3. КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК HE TShdc-6 ЗА ДЕСТИЛАЦИОНЕН АПАРАТ DU-1.5
  F=6m²
  D=640mm

  • Общата височина може да варира в зависимост от мястото за позициониране.

 • Флорентински съд

  Флорентинския съд е цилиндричен съд с коничен капак, който служи за престой и отдекантиране на етеричните масла. В съда има монтирана преграда, която удължава пътя и времето за престой на дестилата. По този начин се осигурява времето, необходимо за разделяне на етеричното масло от дестилационните води.
  В зависимост от обема на Дестилатора се определя и обема на Флорентинския съд.


  Основна окомплектовка:

  • Вход за дестилат
  • Наблюдателно стъкло
  • Изход за етеричното масло
  • Изход за дестилационната вода
  • Преграда
  • Тотален изход

  Основни обеми:

  1. ФЛОРЕНТИНСКИ СЪД FT-850 – ИЗПОЛЗВА СЕ С КОХОБАЦИОННАТА КОЛОНА И ТОПЛООБМЕННИЦИТЕ
  Vгеом=0.85m3
  D=955mm Hmax=2100mm

  2. ФЛОРЕНТИНСКИ СЪД FT-350
  Vгеом=0.35m3
  D=740mm Hmax=1600mm

  3. ФЛОРЕНТИНСКИ СЪД FT-180
  Vгеом=0.18m3
  D=560mm Hmax=1400mm

 • Кохобационна колона с топлообменници

  Масообменен апарат с пълнеж (най-често рашигови пръстени). В него на база разликите в температурата на кипене на компонентите на различни течни смеси се осъществява разделянето им чрез нагряване с водна пара. Изградена е от две цилиндрични части – колона и куб(кипител). В основата на колоната има решетка, върху която се намира пълнежа. В куба са монтирани серпентина и барбутьор. Експлоатацията на кохобационната колона се състои в поддържане на устойчива и постоянна работа. Това се постига чрез следене на обема на постъпващита дестилационна вода и напускащата я обогатена пара.


  Основна окомплектовка:

  • Вход на дестилационната вода с разпръсквач
  • Изход дестилат
  • Ревизионни отвори за монтаж /демонтаж на пълнежа
  • Изход за кубовия остатък
  • Вход директна пара с барбутьор
  • Вход индиректна пара със серпентина
  • Кондензен възел
  • Тотален изход
  • Изолация с каменна вата и нитована неръждаема обшивка

  Основни капацитети:

  1. КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-1.5
  Количество на отработена дестилационна вода Q=1.5m3/h
  Hmax=5500mm

  2. КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-2.5
  Количество на отработена дестилационна вода Q=2.5m3/h
  Hmax=6000mm


  В зависимост от капацитета на кохобационната колона се определя и топлообменната повърхност на двата топлообменника след нея в системата.  Първият топлообменник, т.нар. рекуператор, служи едновременно за загряване на дестилационната вода, подавана към кохобационната колона и за втечняване и първоначално охлаждане на технологичния продукт(дестилата) от колоната.

  Основна окомплектовка:

  • Горна камера с вход за охлаждания дестилат
  • Тръбен сноп с тръбно и междутръбно пространство
  • Долна камера с изход за охлаждания дестилат
  • Вход на загряваната дестилационна вода
  • Изход на загряваната дестилационна вода
  • Изолация с каменна вата и нитована неръждаема обшивка

  КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК – РЕКУПЕРАТОР HE TShdc-6 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-1.5
  F=6m²
  D=640mm
  КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК – РЕКУПЕРАТОР HE TShdc-10 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-2.5
  F=10m²
  D=640mm

  Вторият топлообемнник охлажда и поддържа необходимата температура на дестилата. Това се осъществява чрез дебитите на топлоносителите.

  Основна окомплектовка:

  • Горна камера с вход за охлаждания дестилат
  • Тръбен сноп с тръбно и междутръбно пространство
  • Долна камера с изход за охлаждания дестилат
  • Вход за охлаждащия топлоносител
  • Изход за охлаждащия топлоносител

  КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК HE TShdc-3 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-1.5
  F=3m²
  D=640mm
  КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК HE TShdc-6 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-2.5
  F=6m²
  D=640mm

 • Резервоар за дестилат

  Хоризонтален резервоар – сборник, в който се събира дестилата от всички дестилатори, който след това се транспортира към кохобационната колона. Обема му зависи от обема и броя на дестилационните апарати. Чрез него се обезчапава непрекъснатото действие на кохобационната колона.  


  Основна окомплектовка:

  • Ревизионен люк
  • Вход дестилат
  • Вход вода
  • Изход дестилат
  • Нивопоказател
  • Тотален изход

   

  Основни обеми:

  1. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР HCScb-3

  Vgeom=3m³ D=1273mm Lmax=2900mm Hmax=1800mm

   

  1. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР HCScb-2

  Vgeom=2m³ D=1273mm Lmax=1900mm Hmax=1800mm

 • Резервоар за ашлама

  Хоризонтален резервоар за събиране на отработената дестилационна вода (кубов остатък или ашлама), която постъпва от кохобационната колона. Тя се използва при следващите зареждания на дестилационните апарати, както с цел енергийна ефективност, така и защото в отработената дестилационна вода все още има процентно съдържание (дори и много минимално) на етерично масло. Обема зависи както от броя и обема на дестилационните апарати, така и от капацитета на кохобационната колона.


  Основна окомплектовка:

  • Ревизионен люк
  • Вход дестилационна вода
  • Преливна тръба
  • Изход дестилационна вода
  • Нивопоказател
  • Тотален изход

  Основни обеми:

  1. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР CAT-6
  Vgeom=6.5m3 D=1783mm Lmax=3000mm Hmax=2400mm

  2. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР CAT-3
  Vgeom=3m3 D=1273mm Lmax=2900mm Hmax=1800mm

 • Резервоар за студена вода

  Хоризонтален резервоар/и, който обезпечава работата на кожухотръбните топлообменници. Обикновено се използва като напорен резервоар, в който от омекотителна инсталация постъпва омекотена студена вода. От него чрез разпределител студената вода постъпва към всеки един топлообменник. Обема зависи както от броя и обема на дестилационните апарати, така и от желания дебит на топлоносителя в кожухотръбните топлообменници.


  Основна окомплектовка:

  • Ревизионен люк
  • Вход студена вода
  • Нивопоказател
  • Тотален изход

   

  Основни обеми:

  1. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР CWTd -3
  Vgeom=3m3 D=1273mm Lmax=2900mm Hmax=1800mm

  2. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР CWTd-6
  Vgeom=6.5m3 D=1783mm Lmax=3000mm Hmax=2100mm

  3. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР CWTd-10
  Vgeom=10м3 D=2024mm Lmax=3500mm Hmax=2500mm

 • Резервоар за топла вода

  Хоризонтален резервоар-сборник за събиране на топлата вода, гравитационно постъпваща от кожухотръбните топлообменници. За постигане на енергийна ефективност, тя се използва за обезпечаване на следващите зареждания на дестилационните апарати. Обема зависи както от броя и обема на дестилационните апарати, така и дебита на топлоносителя в кожухотръбните топлообменници.


  Основна окомплектовка:

  • Ревизионен люк
  • Вход топла вода
  • Преливна тръба
  • Нивопоказател
  • Тотален изход
  • Изолация с каменна вата и нитована неръждаема обшивка

   

  Основни обеми:

  1. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР HWTd-6
  Vgeom=6.5m3 D=1783mm Lmax=3000mm Hmax=2400mm

  2. ХОРИЗОНТАЛЕН РЕЗЕРВОАР HWTd -3
  Vgeom=3m3 D=1273mm Lmax=2900mm Hmax=1800mm

 • Контейнери за етерични масла

  Базирайки се на опита си разработихме специална серия от стандартизирани неръждаеми съдове – предназначени основно за съхранение на етерични масла и продукти с номинален обем от 200л.

  Повече информация можете да откриете тук.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.