Кохобационна колона с топлообменници

Масообменен апарат с пълнеж (най-често рашигови пръстени). В него на база разликите в температурата на кипене на компонентите на различни течни смеси се осъществява разделянето им чрез нагряване с водна пара. Изградена е от две цилиндрични части – колона и куб(кипител). В основата на колоната има решетка, върху която се намира пълнежа. В куба са монтирани серпентина и барбутьор. Експлоатацията на кохобационната колона се състои в поддържане на устойчива и постоянна работа. Това се постига чрез следене на обема на постъпващита дестилационна вода и напускащата я обогатена пара.


Основна окомплектовка:

• Вход на дестилационната вода с разпръсквач
• Изход дестилат
• Ревизионни отвори за монтаж /демонтаж на пълнежа
• Изход за кубовия остатък
• Вход директна пара с барбутьор
• Вход индиректна пара със серпентина
• Кондензен възел
• Тотален изход
• Изолация с каменна вата и нитована неръждаема обшивка

Основни капацитети:

1. КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-1.5
Количество на отработена дестилационна вода Q=1.5m3/h
Hmax=5500mm

2. КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-2.5
Количество на отработена дестилационна вода Q=2.5m3/h
Hmax=6000mm


В зависимост от капацитета на кохобационната колона се определя и топлообменната повърхност на двата топлообменника след нея в системата.  Първият топлообменник, т.нар. рекуператор, служи едновременно за загряване на дестилационната вода, подавана към кохобационната колона и за втечняване и първоначално охлаждане на технологичния продукт(дестилата) от колоната.

Основна окомплектовка:

• Горна камера с вход за охлаждания дестилат
• Тръбен сноп с тръбно и междутръбно пространство
• Долна камера с изход за охлаждания дестилат
• Вход на загряваната дестилационна вода
• Изход на загряваната дестилационна вода
• Изолация с каменна вата и нитована неръждаема обшивка

КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК – РЕКУПЕРАТОР HE TShdc-6 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-1.5
F=6m²
D=640mm
КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК – РЕКУПЕРАТОР HE TShdc-10 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-2.5
F=10m²
D=640mm

Вторият топлообемнник охлажда и поддържа необходимата температура на дестилата. Това се осъществява чрез дебитите на топлоносителите.

Основна окомплектовка:

• Горна камера с вход за охлаждания дестилат
• Тръбен сноп с тръбно и междутръбно пространство
• Долна камера с изход за охлаждания дестилат
• Вход за охлаждащия топлоносител
• Изход за охлаждащия топлоносител

КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК HE TShdc-3 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-1.5
F=3m²
D=640mm
КОЖУХОТРЪБЕН ТОПЛООБМЕННИК HE TShdc-6 ЗА КОХОБАЦИОННА КОЛОНА СU-2.5
F=6m²
D=640mm

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.