• Цилиндрично-конични резервоари за ферментация – CCT

  Конично цилиндричните резервоари са съоръженията, в които се извършва главната алкохолна ферментация на пивната мъст и нейното фактическо превръщане в пиво. Това се случва с помощта на пивните дрожди. От конструкцията на този вид резервоари произлиза и тяхното наименование. Те обикновено са резервоари с елиптичен капак, цилиндрична част и конусно дъно с остър ъгъл при върха. Те обикновено са изолирани, с охлаждащи ризи по цилиндричната част и дъното. В повечето случаи тези резервоари работят под налягане, поради което са оборудвани с предпазна арматура. В стандартната им окомплектовка се включва също така миеща глава, спирателна арматура и люк за достъп вътре в резервоара. Тази конструкция на затворени резервоари и хигиеничния им дизайн, позволява ферментацията на пивото да се извършва без досег с околната среда и евентуалното замърсяване на дрождите с нежелани щамове. При процеса на ферментация, в началото тя протича бурно и с отделяне на голямо количество въглероден диоксид и топлина. Чрез предпазната арматура, количеството въглероден диоксид се регулира, като излишното количество се извежда извън резервоара. Чрез охлаждащите ризи се извършва контрол на температурата на ферментация на пивото и поддържането и в желаните от технолога граници. След приключване на бурната ферментация и нейното успокояване, специалния дизайн на дъната на резервоарите спомага за събирането на утаените дрожди и тяхното отделяне от пивото.

  В зависимост от капацитета и нуждите на пивоварната, конично цилиндричните резервоари – CCT, могат да се произвеждат с различни обеми и размери, като се запазва основната геометрия на конично цилиндричен резервоар и се спазват определени зависимости. Също така, тези резервоари могат да бъдат инсталирани вътре в помещенията или и извън сградите при необходимост или капацитет изискващ големи размери. Разликите между двата вида резервоари, се състои в конструктивни изменения, позволяващи правилно функциониране при външни атмосферни условия.

   


  Проектни данни при изчисления на CCT
  Работно налягане: 3 barg
  Работна температура: -2°C +30 °C
  Грапавост на вътрешна повърхност : Ra < 0,8μm
  Проектни данни при изчисления на топлообменни ризи
  Работно налягане: 3 barg
  Работна температура: -10°C +30 °C
  Основна комплектация
  Горен/Страничен люк
  Предпазен клапан за вакуум и налягане
  Тръбопровод за CIP/CO2 с кран, манометър и миеща глава, шпунт апарат
  Температурно управление
  Топлообменни ризи
  Кран за проба
  Изход с кран клапанен
  Изход за мая с кран клапанен
  Изолация с заварена неръждаема обшивка
  Регулируеми тръбни крака

   

  Обем Работен обем Диаметър Обща височина
  Vmax, hl V, hl
  Dext, mm Hmax, mm
  13 10
  1100 3100
  21 16
  1400 3200
  25 20
  1300 3850
  32 25
  1550 3650
  38 31
  1600 3900
  51 40
  1600 4650
  63 50
  1750 4800
  74 60
  2000 4600
  80 70
  2000 4850
  100 80
  2000
  5600
  120 100
  2150
  5800
  158 126
  2150
  7050
  195 156
  2350
  7200
  251 201
  2350
  8700
 • Резервоари за депозит и избистряне – BBT

  Резервоарите за доферментиране и съзряване на пивото, наречени BBT, са тези в които пивото се прехвърля след първоначалния процес на ферментация и отделянето му от утаените в конично цилиндричните резервоари – CCT дрожди. Дизайна на BBT резервоарите се състои в конструкция от елиптичен капак, цилиндрична част и елиптично дъно. В същността си, това са резервоари работещи под налягане, изолирани и окомплектовани подобно на CCT с охлаждащи ризи, предпазна арматура, миеща глава, спирателна арматура и люк за достъп вътре в резервоара. Тези резервоари също се изпълняват с хигиеничен дизайн. BBT са специални резервоари, предназначени само за втората фаза на процеса на ферментация на пивото. По време на тази фаза на производството, пивото бавно доферментира при ниска температура, под налягане, като то естествено се насища с въглеродния диоксид, който се образува от останалата активност на дрождите. Тази фаза от производството се нарича още съзряване на пивото. Това е най-дългият етап от процеса на производство на пиво и при него се случват редица други промени в състава на му, които оформят неговата ароматно-вкусова характеристика. Продължителността на процеса на съзряване на пивото зависи от избраната рецепта, температура и зададеното налягане в съда за съзряване.

  В зависимост от капацитета на пивоварната, тези резервоари могат да се произвеждат с различни обеми и размери, така че да бъдат подходящи и удобни за инсталация в различни помещения.         Този тип резервоари могат да бъдат инсталирани извън сградите, при необходимост или капацитет изискващ големи размери, но с конструкция позволяваща правилно функциониране при външни атмосферни условия.

   


  Проектни данни при изчисления на  BBT
  Работно налягане: 3 barg
  Работна температура: -2°C +30 °C
  Грапавост на вътрешна повърхност : Ra < 0,8μm
  Проектни данни при изчисления на топлообменни ризи
  Работно налягане: 3 barg
  Работна температура: -10°C +30 °C
  Основна комплектация
  Горен/Страничен люк
  Предпазен клапан за вакуум и налягане
  Тръбопровод за CIP/CO2 с кран, манометър и миеща глава
  Температурно управление (опция)
  Топлообменни ризи (опция)
  Кран за проба
  Изход с кран клапанен
  Изолация с заварена неръждаема обшивка
  Регулируеми тръбни крака

   

  Обем Диаметър Обща височина
  Vmax, hl Dext, mm Hmax, mm
  10.6 1100 2550
  21.2 1300 3150
  31.4 1300 4150
  16.3 1400 2450
  40.4 1400 4450
  51.4 1550 4500
  62.8 1550 5250
  70.3 1550 5750
  83 1750 5300
  102.8 1750
  6350
  126.6 2000
  5950
  156.3 2150
  6260
  202.7 2150
  7760
  256.9 2350
  8100
 • Mush Tune – апарат за озахаряване

  Mush Tune – Апарат за озахаряване е първото съоръжение в линията за производство на пиво- така наречената варилна инсталация. То служи за преобразуване на нишестето в захари и формиране на екстракта на пивната мъст. Процеса на озахаряване се извършва чрез смесване на предварително смления  в мелница малц с гореща вода. Процеса на смесване на смян малц с гореща вода, води до формирането на така наречената малцова каша. Тя се приготвя в апарата за озахаряване – Mush Tune, където се извършва непрекъснато разбъркване и загряване на малцовата каша на етапи при различни температури.  В зависимост от рецептата  и типа на пивото което желаем, използвания малц може да бъде три вида: светъл малц, карамелен малц, и препечен малц.


  Основна окомплектация:

  • Горен люк DN 500
  • Вход за малц с фланец
  • Изпускателна тръба за пара (комин)
  • Ротационна миеща глава с вход за присъединяване DN 32
  • Подгревна риза на цилиндричната част
  • Термосонда
  • Подгревна риза на дъното на резервоара
  • Разбъркващ механизъм
  • Изход за разтоварване (тотален изход)
  • Изолация с минерална вата
  Обем Диаметър Обща височина
  hl mm mm
  14 1150 2500
  25 1600 2500
  35 1600 3000
  42 1750 3000
  55 1800 3500
  92 2600 3200
  200 3300 4100
 • Filter Tune – филтрационен апарат

  След приключване на процеса на озахаряването на малцовата каша, тя се прехвърля за филтрация в така наречения филтрационен апарат- Filter Tune. Той е оборудван със специален разбъркващ механизъм, състоящ се от две рамена снабдени с вертикални ламелни ножове. На дъното на филтрационния апарат има поставена специализирана филтрационна  решетка с подходящи отвори. Разбъркващия механизъм и филтрационната решетка, спомагат за филтрацията на малцовата каша. Това е етапа при който се отделя течността от малцовите трици. Същинската филтрация на течността, се осъществява от естествено образувалия се слой малцови трици, които остават над филтрационната  решетка, като вече филтрираната течност се процежда в пространството под нея. Така филтрираната течност, вече може да се нарече с наименованието пивна мъст. Тя се състой от вода, разтворени в нея захари и други екстрактни вещества получени в етапа на озхаряване на малцовата каша. За по- добро извличане на остатъчните захари останали в малцовите трици, се използва и допълнително промиване с гореща вода.


  Основна окомплектация:

  • Горен люк DN 600
  • Вход/изход с кран
  • Система за рециркулация на течността с наблюдателно стъкло
  • система за измиване – CIP
  • Изход със сферичен кран за източване на CIP разтвора и водата за почистване
  • Изход за пара DN 200 с кондензоуловител
  • Термосонда
  • Разбъркващ механизъм с верикални ножове
  • Изход за остатъчните малцови трици до фланец DN 200
  • Изолация с минерална вата
  Обем Диаметър Обща височина
  hl mm mm
  12 1200 2400
  17 1500 2300
  30 1900 2400
  37 1900 2700
  45 2100 2700
  56 2450 2600
  100 3000 2900
  147
  3600
  3000
 • Brew Kettle – варилен апарат

  Варенето на озахарената пивна мъст е важен  етап при приготвяне на пивото. След приключване на филтрацията на пивната мъст, тя се прехвърля във варилния апарат, където започва процес на загряване до температурата на кипене. Процеса на кипене продължава от 1 до 2 часа в зависимост от типа пиво, което се приготвя. При този процес, в зависимост от продължителността  на варене, се повишава екстрактното съдържание на пивната мъст до определено ниво. Това е и етапа на добавяне хмел, който придава специфичната горчивина и аромати на пивото. В зависимост от типа на желаното пиво, на този етам могат да е добавят и други ароматни екстракти.


  Основна окомплектация:

  • CIP Тръбопровод за вътрешния топлообменник
  • CIP Тръбопровод за варилния апарат
  • Изпускателна тръба за пара (комин)
  • Наблюдателно стъкло с подсветка
  • Вътрешен парен топлообменник / или парна риза по цилиндричната част и дъното на варилния апарат
  Обем Диаметър Обща височина
  hl mm mm
  40 1700 2500
  49 1900 2800
  58 1850 3200
  141 2750 3700
  285 3500 4400
 • Whirpool – aпарат за отделяне на горещите утайки

  В процеса на варене на пивната мъст се образуват неразтворими белтъчнни частици, които в последствие заедно с частиците останали от прибавения хмел, преминават в утайка. Целта на  апарата за отделяне на горещите утайки – Whirpool, е да раздели образуваната утайка от пивната мъст. Процеса по отделяне на утайките се извършва благодарение на специалния дизайн на това съоръжение, като главно се извършва от тангенциално разположен вход за пивната мъст. Чрез изпомпване на пивната мъст към тангенциалния  вход, се създават центробежни сили, които позволяват отделянето на пивната мъст от твърдите частици. Паралелно с това, вече пречистената пивна мъст, се изпомпва постепенно към външен топлообменник за нейното охлаждане от температура + 80° C/ + 90° C  до температура подходяща за стартиране на ферментацията.


  Основна окомплектация:

  • Тръбопровод за миеща глава DN32
  • Датчик за ниво
  • Съединяващ тръбопровод с двупосочен кран
  • Тангенциален вход на цилиндричната част
  • Тотален изход
  Обем Диаметър Обща височина
  hl mm mm
  8 1000 2500
  18 1500 2500
  26 1750 2600
  30 1900 2600
  36 2100 2600
  50 2200 2800
  80 2300
  3500
  108 3000
  3200
  205 3700
  3600
 • MyCraft Brewery MC – приготвяне на пиво в един апарат

  MyCraft Brewery MC e инсталация за професионално и любителско изпълнение на основните пивоварни прецеси в един апарат.

    Повече за работата с инсталацията може да откриете тук.


  Основни приложения на инсталацията:

  Професионално симулиране на пивоварните процеси в умален модел
  Подходящо за професионални пивовари, с цел тестване на нови
  продукти и създаване на нови рецепти

  Професионално производство на къси серии Крафт (висококачествена) бира
  Подходящо за любители пивовари, ресторантьори и хотелиери

  Академично приложение
  Подходящо за институти, университети, училища, курсове и други
  професионални организации с научна или образователна насоченост

  Любителско производство на висококачествена бира
  Подходящо за всички, които могат и искат да се похвалят със своята
  Крафт (специално ръчно произведена) бира в професионално оборудване

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.