Цилиндрично-конични резервоари за ферментация – CCT

Конично цилиндричните резервоари са съоръженията, в които се извършва главната алкохолна ферментация на пивната мъст и нейното фактическо превръщане в пиво. Това се случва с помощта на пивните дрожди. От конструкцията на този вид резервоари произлиза и тяхното наименование. Те обикновено са резервоари с елиптичен капак, цилиндрична част и конусно дъно с остър ъгъл при върха. Те обикновено са изолирани, с охлаждащи ризи по цилиндричната част и дъното. В повечето случаи тези резервоари работят под налягане, поради което са оборудвани с предпазна арматура. В стандартната им окомплектовка се включва също така миеща глава, спирателна арматура и люк за достъп вътре в резервоара. Тази конструкция на затворени резервоари и хигиеничния им дизайн, позволява ферментацията на пивото да се извършва без досег с околната среда и евентуалното замърсяване на дрождите с нежелани щамове. При процеса на ферментация, в началото тя протича бурно и с отделяне на голямо количество въглероден диоксид и топлина. Чрез предпазната арматура, количеството въглероден диоксид се регулира, като излишното количество се извежда извън резервоара. Чрез охлаждащите ризи се извършва контрол на температурата на ферментация на пивото и поддържането и в желаните от технолога граници. След приключване на бурната ферментация и нейното успокояване, специалния дизайн на дъната на резервоарите спомага за събирането на утаените дрожди и тяхното отделяне от пивото.

В зависимост от капацитета и нуждите на пивоварната, конично цилиндричните резервоари – CCT, могат да се произвеждат с различни обеми и размери, като се запазва основната геометрия на конично цилиндричен резервоар и се спазват определени зависимости. Също така, тези резервоари могат да бъдат инсталирани вътре в помещенията или и извън сградите при необходимост или капацитет изискващ големи размери. Разликите между двата вида резервоари, се състои в конструктивни изменения, позволяващи правилно функциониране при външни атмосферни условия.

 


Проектни данни при изчисления на CCT
Работно налягане: 3 barg
Работна температура: -2°C +30 °C
Грапавост на вътрешна повърхност : Ra < 0,8μm
Проектни данни при изчисления на топлообменни ризи
Работно налягане: 3 barg
Работна температура: -10°C +30 °C
Основна комплектация
Горен/Страничен люк
Предпазен клапан за вакуум и налягане
Тръбопровод за CIP/CO2 с кран, манометър и миеща глава, шпунт апарат
Температурно управление
Топлообменни ризи
Кран за проба
Изход с кран клапанен
Изход за мая с кран клапанен
Изолация с заварена неръждаема обшивка
Регулируеми тръбни крака

 

Обем Работен обем Диаметър Обща височина
Vmax, hl V, hl
Dext, mm Hmax, mm
13 10
1100 3100
21 16
1400 3200
25 20
1300 3850
32 25
1550 3650
38 31
1600 3900
51 40
1600 4650
63 50
1750 4800
74 60
2000 4600
80 70
2000 4850
100 80
2000
5600
120 100
2150
5800
158 126
2150
7050
195 156
2350
7200
251 201
2350
8700

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.